Talentforløb

Bliver jeres talentfulde elever udfordret nok? Debat giver dem den sjoveste intellektuelle udfordring.

 

Uddannelsesinstitutioner har nu mulighed for at bestille et talentforløb for 8 – 24 elever.

Forløbet består af en 6 timers workshop med introduktion til formel debat.

På denne dag vælger eleverne mellem et antal emner, der på forhånd er aftalt mellem Do Debate og faglærere indenfor eksempelvis kategorierne samfund, science, og sundhed.  Emnerne ved et talentforløb på Sankt Annæ Gymnasium har tidligere lydt:

Samfund: Danmark bør arbejde aktivt for Tyrkiets optagelse i EU

Science: Verdens fødevareproblemer skal løses gennem øget anvendelse af genmodificerede afgrøder

Sundhed: Man bør kunne tvangsindlægge alkoholikere til afvænning

Derefter følger 2 uger hvor eleverne i grupper arbejder med deres udvalgte emne. Dette foregår udover deres normale undervisning, dog kan skolen evt. sætte 1-2 moduler af til det, hvis skemaet tillader det. (Der vil også være tid til at holdene kan arbejde sammen på næste workshopdag.)

Forløbet afsluttes med en 6 timers workshop, hvor alle eleverne først arbejder i grupper og derefter debatterer deres emner foran en repræsentant fra Do Debate, samt en faglærer indenfor det felt som deres emne hører til.

Pris: Efter aftale. Kontakt info@dodebate og angiv antal af elever.