Kurser

Du er kommet til det rette sted, hvis du er underviser og har lyst til at forny din undervisning med en arbejdsform, der giver eleverne flere færdigheder end nogen anden – formel debat.

Det er en arbejdsform, man bruger mange steder i udlandet, blandt andet i Storbritannien og USA, men som er overset i Danmark. Det er på tide, vi også herhjemme begynder at høste de mange fordele ved at bruge formel debat.

Debat

 • motiverer eleverne til at sætte sig godt ind i deres stof
 • udvikler en analytisk og kritisk tankegang
 • lærer dem effektiv argumentation
 • lærer dem at strukturere deres mundtlige præsentationer
 • er den bedste eksamenstræning
 • er engagerende og sjovt
 • giver selvtillid
 • træner samarbejdsevner
 • aktiverer hele klassen

Hvad er så formel debat? Man kan bruge forskellige regler/formater, men har altid nogle klart definerede talerroller og taletid. Man har eksempelvis to hold a tre elever, der er henholdsvis for og imod et emne, som læreren sætter.

I engelsk kan emnet være ‘The British monarchy should be abolished’. Eleverne skal så på forhånd lave research og i debatten bruge deres viden om monarkiet til at overbevise de øvrige elever, der også får chancen for at få ordet.

Efterfølgende kan gives feedback i forhold til blandt andet elevernes analyse, deres valg af argumenter, deres evne til at tilbagevise det modsatte holds argumentation, deres brug af eksempler, deres opfyldelse af talerroller og deres stil.

Men debat handler også om små aktiverende øvelser i det daglige, delelementer af en egentlig debat, som man nemt kan passe ind i undervisningen.
Føj noget nyt til paletten af arbejdsformer og bestil et skolebaseret kursus i debat til faggruppen/en gruppe af lærere.

Kurset varer fra 9 -14.30 (eller efter aftale). Især relevant for fag som samfundsfag, engelsk, og dansk,  men kan bruges som arbejdsform i de fleste fag.

Et par gange om året afholdes også kurser med mulighed for individuel tilmelding. For næste kursusdato klik på menupunktet ‘Begivenheder.’

På kurset får du:

 • Introduktion til formel debat
 • små, sjove øvelser der bygger op til debat
 • en anderledes model til at lære eleverne at opbygge et argument
 • ideer til, hvordan du kan bruge debat i undervisningen – både ved non-fiktion, Shakespeare, globalt aktuelle emner og historiske emner.
 • værktøjer til at styre en debat og give feedback
 • ideer til undervisningsdifferentiering
 • ideer til tværfaglige projekter og studieretningstoning
 • mulighed for selv at prøve formel debat i praksis
 • anbefalinger af gode links med masser af debatrelateret materiale.

Pris

Skolebaseret kursus: 1500 kr. pr. person. Min. 5 lærere. Prisen er eksklusiv moms og transport. Ved 8 lærere og derover (max. 20 deltagere) er den samlede pris 12.000 kr. eksklusiv moms og transport. Kontakt Do Debate! på info@dodebate.dk for at aftale en dato.

Individuel tilmelding: 1500 kr. pr person + moms. Se næste dato for kursus under Begivenheder.