WSDC


Se udsendelsen fra TV2 Lorry om VM holdets træning op til VM i debat i Singapore 2015.

Alle gymnasier og elever der er interesserede i debat for talentfulde elever bør kende til WSDC. Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling støtter projektet via Sankt Annæ Gymnasium, hvor Charlotte Ib er projektleder. Læs også om projektet på WSDC hjemmesiden schoolsdebate.com.

Udtagelse til holdet annonceres hvert efterår i bladet Gymnasieskolen, i gymnasielærergrupper på Facebook, samt her på siden. Nedenfor gives et indblik i konkurrencen, samt hvordan den næste udtagelse vil foregå.

World Schools Debating Championships er den største og mest prestigefyldte internationale debatkonkurrence for gymnasieelever. Hvert år i juli/august afholdes der en turnering over 10 dage i skiftende værtslande.

Hvert land kan sende et hold på 5 elever, som i en lang periode op til konkurrencen har trænet deres evner i research, analyse, argumentation og præsentation. Alle hold har 8 indledende debatrunder, hvoraf de 4 er forberedte, dvs. man får emnet at vide i god tid før konkurrencen. Ved de resterende 4 debatter får eleverne emnet en time før start, og skal forberede sig uden nogen hjælpemidler.

De hold der klarer sig bedst efter de første 8 runder, går videre i konkurrencen, som afsluttes med en grand final og afslutningsceremoni, hvor også de bedste individuelle talere udnævnes.

Elever der ønsker at deltage skal leve op til flg. kriterier:

- må ikke være fyldt 20 år ved turneringens slutning.

-  skal tale fremragende engelsk, så de ikke skal bruge energi på at tænke over sproget.

-  skal have en glødende interesse for internationale samfundsforhold, og en bred almen viden.

- skal være flittige og dedikerede og indstillet på at træne ca. 2 gange om måneden (nogle gange weeekender) i alle månederne op til turneringen. Herudover kommer research mv. derhjemme.

- Skal i udvalgte uger  (1 uge i januar og næsten hele sommerferien) kunne træne hver dag, når holdets udenlandske debatcoach er i Danmark.

-skal være konkurrencemindede og have lyst til at udfordre sig selv.

Tidligere WSDC elever er enormt positive i deres tilbagemeldinger og siger, det er en oplevelse for livet. Man møder talentfulde unge fra hele verden og får et stort internationalt netværk.

De har fået en grundig viden om aktuelle samfundsmæssige forhold og er selvfølgelig blevet ekstremt skarpe til at tænke kritisk og debattere.

Det har derudover været en stor hjælp for deres eksaminer i gymnasiet, og noget de i høj grad har kunnet bruge på deres videregående uddannelser, og som de forventer at drage nytte af i deres arbejdsliv også.

Sidst, men ikke mindst, har mange af dem dannet tætte venskaber efter månederne med intens træning sammen.

UDTAGELSE 2016

Udtagelsen til WSDC er i år delt i to kategorier: VM hold og juniorhold.

VM holdet der skal til Bali i 2017:

Udtagelse d. 6/1-10/1- 2017  på Sankt Annæ Gymnasium.

Udtagelsen er kun åben for elever, der i 2016 har været del af juniorholdet, eller som tidligere har deltaget i WSDC og har omfattende erfaring med formel debat.

Holdet trænes af en dygtig canadisk debatcoach –  Frankie Cena – der også har trænet det danske landshold de tre foregående år. Som del af træningen deltager holdet i 2 – 3 debatturneringer  i foråret samt en turnering i sommerferien.  Der er 5 elever på holdet.

Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling dækker udgifter til elevernes registreringsgebyr på Bali (dvs. hotel, de fleste måltider og transport på Bali). Gymnasierne dækker elevens flybillet til Bali, samt aftaler selv med eleven omkring udgifter til registreringsgebyr og flybilletter til de indledende debatturneringer. Registreringsgebyr plejer at ligge på omkring 1200 kr. pr. elev ved de fleste turneringer i Europa.

Eleven skal selv som minimum påregne udgifter til lommepenge til WSDC og øvrige turneringer, nogle måltider samt forsikring.

Juniorholdet – Træningshold der ønsker at kvalificere sig til WSDC i Kroatien i juli/august 2018:

1. Udtagelse d. 14/12 2016 kl. 12-19 2016  på Sankt Annæ Gymnasium.

2. Udtagelse d. 6/1 – 10/1 dag + aften 2017 på SAG for elever der gik videre fra 1 udtagelse.

Udtagelsen er åben for 1 og 2 g. elever, der bliver inviteret på baggrund af deres videoansøgning. Der er ikke noget krav om erfaring med debat. Fra januar 2016 og frem til juli vil holdet deltage i 2-3 internationale debatturneringer. Målet er, at elever på dette hold til efteråret 2017 er kvalificerede til at ansøge om at komme på det hold, der skal til VM i Kroatien i 2018. Træningen påbegyndes efter debatcampen i januar 2016, og foregår med canadisk debatcoach Dena Tabyian, samt landsholdets træner Francesco Cena.

Gymnasierne afholder udgifter for registreringsgebyr for deres elev for op til 2 internationale debatturneringer (normalt omkring 1200 kr pr. turnering), og beslutter selv om eleven dækker flybillet til destinationer som f.eks. Slovenien og Tjekkiet og Harvard. Der aftales også selv mellem gymnasiet og eleven omkring udgifter til en evt. 3. debatturnering.

Eleverne er IKKE garanteret en plads på Kroatien holdet året efter, og må være indstillet på, at der undervejs i løbet af året vil blive valgt nogle fra.

Procedure for ansøgning:

Alle gymnasier inviteres til at finde max. 3 talentfulde elever, som de ønsker at sende til juniorudtagelse. Læs grundigt ovenfor om, hvilken elevtype vi leder efter.

Eleverne laver en ca. 3-5 min. video, hvor de på engelsk præsenterer sig, fortæller hvilken kategori de søger, og argumenterer for, hvorfor netop han/hun skal med på Team JuniorDenmark. Eleven bedes også fortælle noget om sine interesser, samt om evt. erfaring med debat. Videoen sendes til info@dodebate.dk senest d. 10/12 sammen med fødselsdato og en oversigt over de karakterer eleven indtil videre har fået i gymnasiet (i alle fag).

De elever der udfra videoen vurderes som umiddelbart egnede, vil så blive inviteret til den indledende udtagelse i København d. 14/12. Man kan forvente svar på sin ansøgning senest 2 dage efter man har indsendt den.

Da det kræver et stort fagligt overskud at deltage i WSDC, er det som hovedregel 10-12 tals elever vi leder efter. Især i engelsk og samfundsfag er det vigtigt du har gode karakterer.

Det er projektleder Charlotte Ib samt tidligere deltager i WSDC, der står for debatworkshop og indledende udtagelse. Her udvælges de mest talentfulde elever der inviteres til den endelige udtagelse med debatcoach Frankie Cena ved debatcamp i København d. 6/1 – 10/1 2017. Det er derfor vigtigt, at ansøgere vil kunne de pågældende datoer. Det drejer sig både om dag og aften, og det er intensiv træning kombineret med sociale aktiviteter.

Generelt vil eleven skulle være indstillet på at bruge en hel del tid på WSDC. Ca. hveranden uge har holdet en Skype/Google Hangout session med deres canadiske debatcoach en eftermiddag/aften og de mødes fysisk en gang hver anden uge til træning. Dette ligger oftest en weekend dag, enten på SAG eller hjemme hos en af eleverne. Elever fra Jylland/Bornholm deltager kun en gang om måneden til den træning hvor man mødes fysisk, men til al den virtuelle træning. Derudover arbejder man med research, analyse af videoptagelser af debatter, forberedelser af debatter mv. med gruppen over FB.

Der opfordres til, at hvert gymnasium overvejer at godskrive eksempelvis nogle skriftlige engelsk og samfundsopgaver for de deltagende elever, for at reducere elevens samlede arbejdsbyrde.

Generelt leder vi efter selvstændige elever der udover den planlagte træning også selv tager initiativ til at træne, så Danmark har de bedst mulige chancer for et godt resultat. Eleverne bør læse ovenstående information samt menupunktet ‘WSDC’ grundigt, så de er indstillet på hvad der kræves og kan deltage på de nævnte datoer.

Vær opmærksom på, at elever max. må være fyldt 20 år ved slutningen af WSDC turneringen. Der er ingen undtagelser fra denne regel. Dvs. at søger man om at komme på juniorholdet, må man ikke være fyldt 20 før efter turneringens afslutning i august 2018.

Evt. spørgsmål kan stilles til projektleder Charlotte Ib på info@dodebate.dk

Elever kan godt søge, selvom deres gymnasium evt. ikke kan støtte dem økonomisk, i så fald skal eleven selv være indstillet på at dække udgifterne.

Vi håber at modtage rigtig mange videoer fra interesserede elever og kan love, at man for sin indsats i et WSDC får en once in a lifetime oplevelse!