WSDC

Alle gymnasier og elever der er interesserede i debat for talentfulde elever bør kende til WSDC. Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling støtter projektet via Sankt Annæ Gymnasium, hvor Charlotte Ib er projektleder. Læs også om projektet på WSDC hjemmesiden schoolsdebate.com.

Udtagelse til holdet annonceres hvert efterår i bladet Gymnasieskolen, i gymnasielærergrupper på Facebook, På FB siden WSDC Danmark,  samt her på siden. Nedenfor gives et indblik i konkurrencen, samt hvordan den næste udtagelse vil foregå.

World Schools Debating Championships er den største og mest prestigefyldte internationale debatkonkurrence for gymnasieelever. Hvert år i juli/august afholdes der en turnering over 10 dage i skiftende værtslande.

Hvert land kan sende et hold på 5 elever, som i en lang periode op til konkurrencen har trænet deres evner i research, analyse, argumentation og præsentation. Alle hold har 8 indledende debatrunder, hvoraf de 4 er forberedte, dvs. man får emnet at vide i god tid før konkurrencen. Ved de resterende 4 debatter får eleverne emnet en time før start, og skal forberede sig uden nogen hjælpemidler.

De hold der klarer sig bedst efter de første 8 runder, går videre i konkurrencen, som afsluttes med en grand final og afslutningsceremoni, hvor også de bedste individuelle talere udnævnes.

Elever der ønsker at deltage skal leve op til flg. kriterier:

- må ikke være fyldt 20 år ved turneringens slutning. (dvs. elever der søger på juniorholdet i 2017, må ikke være fyldt 20 år d.2  august 2019)

-  skal tale fremragende engelsk, så de ikke skal bruge energi på at tænke over sproget.

-  skal have en glødende interesse for internationale samfundsforhold, og en bred almen viden.

- skal være flittige og dedikerede og indstillet på at træne ca. 2 gange om måneden (nogle gange weeekender) i alle månederne op til turneringen. Herudover kommer research mv. derhjemme.

- Skal i udvalgte uger  (1 uge i januar og noget af sommerferien) kunne træne hver dag, når holdets canadiske debatcoach er i landet, og skal kunne deltage i international debatturnering i Tjekkiet i sommerferien.

-skal være konkurrencemindede og have lyst til at udfordre sig selv.

Tidligere WSDC elever er enormt positive i deres tilbagemeldinger og siger, det er en oplevelse for livet. Man møder talentfulde unge fra hele verden og får et stort internationalt netværk.

De har fået en grundig viden om aktuelle samfundsmæssige forhold og er selvfølgelig blevet ekstremt skarpe til at tænke kritisk og debattere.

Det har derudover været en stor hjælp for deres eksaminer i gymnasiet, og noget de i høj grad har kunnet bruge på deres videregående uddannelser, og som de forventer at drage nytte af i deres arbejdsliv også.

Sidst, men ikke mindst, har mange af dem dannet tætte venskaber efter månederne med intens træning sammen.

UDTAGELSE 2017

Udtagelsen til WSDC er i år delt i to kategorier: Juniorhold og VM hold.

Juniorholdet – Træningshold der ønsker at kvalificere sig til WSDC på Sri Lanka d. 23 juli – 2 august 2019:

1. Udtagelse d. 15/12 2017 kl. 11-18 på Sankt Annæ Gymnasium.

2. Udtagelse over 5 dage og aftener d. 5-9/1 2018 på SAG for elever der gik videre fra 1. udtagelse.

Udtagelsen er åben for 1 og 2 g. elever, der bliver inviteret på baggrund af deres videoansøgning. Det er en fordel, men ikke noget  krav, at eleven har erfaring med debat. Fra januar 2017 og frem til juli vil holdet deltage i 2-3 internationale debatturneringer.  Vi planlægger pt. at disse bliver Nordic Schools Debating Championships d. 23-25 februar, Harvard University i foråret og Heart of Europe i Tjekkiet i sommerferien. Eleven/gymnasier afholder selv udgifter hertil, mens træningen er gratis.

Målet er, at elever på dette hold til efteråret 2018 er kvalificerede til at ansøge om at komme på det hold, der skal til VM på Sri Lanka i 2019. Træningen påbegyndes efter debat campen i januar 2017, og foregår med canadisk debatcoach Dena Tabyian, samt landsholdets træner Francesco Cena.

Gymnasierne afholder udgifter for registreringsgebyr (inkluderer hostel) for deres elev for op til 2 internationale debatturneringer (normalt omkring 1300 kr pr. turnering), og beslutter selv, om eleven dækker flybillet til destinationer som f.eks. Tjekkiet og Harvard. Ved Harvard kommer udgifter til hotel oveni. Der aftales også selv mellem gymnasiet og eleven omkring udgifter til en evt. 3. debatturnering.

Eleverne er IKKE garanteret en plads på Sri Lanka holdet året efter, og må være indstillet på, at der undervejs i løbet af året vil blive valgt nogle fra.

Procedure for ansøgning:

Alle gymnasier inviteres til at finde max. 3 talentfulde elever, som de ønsker at sende til juniorudtagelse. Læs grundigt ovenfor om, hvilken elevtype vi leder efter. Vi opfordrer til, at gymnasierne holder deres egen lille interne debatturnering for at finde frem til deres udvalgte 1-3 talenter.

Eleverne laver en ca. 3 min. video, hvor de på engelsk præsenterer sig, og argumenterer for, hvorfor netop han/hun skal med på Team Junior Denmark. Eleven bedes også fortælle noget om sine interesser, samt om evt. erfaring med debat. Videoen sendes til info@dodebate.dk senest d. 8/12 2017 sammen med fødselsdato og en oversigt over de karakterer eleven indtil videre har fået i gymnasiet (i alle fag).

De elever der udfra videoen vurderes som umiddelbart egnede, vil så blive inviteret til den indledende udtagelse på Sankt Annæ Gymnasium d. 15/12 fra 11-18.

Da det kræver et stort fagligt overskud at deltage i WSDC, er det som hovedregel 10-12 tals elever vi leder efter. Især i engelsk og samfundsfag er det vigtigt, du har gode karakterer.

Det er projektleder Charlotte Ib samt tidligere deltagere ved WSDC, der står for den indledende udtagelse. Her udvælges de mest talentfulde elever der inviteres til den endelige udtagelse med debatcoach Frankie Cena ved den 5 dages  debatcamp i København d. 5 -9/1  2018. Det er derfor vigtigt, at ansøgere vil kunne de pågældende datoer. Det drejer sig både om dag og aften, og det er intensiv træning kombineret med sociale aktiviteter.

Generelt vil eleven skulle være indstillet på at bruge en hel del tid på WSDC. Ca. hveranden uge har holdet en Skype/Google Hangout session med deres canadiske debatcoach en eftermiddag/aften. En gang imellem mødes eleverne også og træner.  Elever fra Jylland/Bornholm deltager kun sjældent til den træning, hvor man mødes fysisk i DK (dog obligatorisk med campen i januar), men til al den virtuelle træning. Derudover arbejder man med research, analyse af videoptagelser af debatter, forberedelser af debatter mv. med gruppen over FB.

Der opfordres til, at hvert gymnasium overvejer at godskrive eksempelvis nogle skriftlige engelsk og samfundsopgaver for de deltagende elever, for at reducere elevens samlede arbejdsbyrde.

Generelt leder vi efter selvstændige elever der udover den planlagte træning også selv tager initiativ til at træne, så Danmark har de bedst mulige chancer for et godt resultat. Eleverne bør læse ovenstående information grundigt, så de er indstillet på hvad der kræves og kan deltage på de nævnte datoer.

Vær opmærksom på, at elever ikke må være fyldt 20 år ved slutningen af WSDC turneringen. Der er ingen undtagelser fra denne regel. Dvs. at søger man om at komme på juniorholdet, må man ikke være fyldt 20 år d. 2 august 2019.

Evt. spørgsmål kan stilles til projektleder Charlotte Ib på info@dodebate.dk

Elever kan godt søge, selvom deres gymnasium evt. ikke kan støtte dem økonomisk, i så fald skal eleven selv være indstillet på at dække udgifterne.

Vi håber at modtage rigtig mange videoer fra interesserede elever og kan love, at man for sin indsats i et WSDC får en once in a lifetime oplevelse!

VM holdet der skal til Kroatien i 2018:

Holdet er udtaget, og består af elever fra juniorlandsholdet fra foregående år.

Holdet trænes af en dygtig canadisk debatcoach –  Frankie Cena – der også har trænet det danske landshold de fire foregående år. Som del af træningen deltager holdet i 2 – 3 debatturneringer  i foråret samt en turnering i sommerferien.  Der er 5 elever på holdet.

Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling dækker udgifter til elevernes registreringsgebyr til Kroatien (dvs. hotel, de fleste måltider og transport). Gymnasierne dækker elevens flybillet til Kroatien, samt aftaler selv med eleven omkring udgifter til registreringsgebyr og flybilletter til de indledende debatturneringer. Registreringsgebyr plejer at ligge på omkring 1300 kr. pr. elev ved de fleste turneringer i Europa. Ved Harvards debatturnering kommer udgifter til hotel oveni.

Eleven skal selv som minimum påregne udgifter til lommepenge til WSDC og øvrige turneringer, nogle måltider samt forsikring.