Min baggrund

Mit navn er Charlotte Ib, jeg er cand. mag. i engelsk og filosofi fra Københavns Universitet og indehaver af Do Debate!

Siden 2011 har jeg også været dansk projektleder for VM i debat (WSDC) for Undervisningsministeriet. Hvert år deltager omkring 50 lande i World Schools Debating Championships, der over 10 dage kårer det bedst debatterende hold. Jeg startede det som et pilotprojekt med elever fra Sankt Annæ Gymnasium, og indtil videre har vi hvert år udvidet, således at alle landets gymnasier nu kan sende elever til udtagelse. Læs mere om dette under menupunktet ”WSDC”.

Jeg har igennem en del år arbejdet med debat på Sankt Annæ Gymnasium. Både i form af talentpleje, men også som del af den almindelige undervisning i engelsk. Alle elever, uanset niveau, drager nytte af at kunne analysere en sag, tænke kritisk, strukturere, finde belæg for deres argumenter og formulere sig præcist foran et publikum, og disse kompetencer kommer i høj grad i spil gennem formel debat.

I 2013 stiftede jeg Do Debate! og har siden holdt kurser for undervisere over hele landet, samt workshops for elever. Derudover rejser jeg hvert år til turneringer i udlandet som dommer ved blandt andet ”Eurasian Schools Debating Championships” i Istanbul,  ”Europen – Schools Debating Championships” i Stuttgart, samt ‘Prague Debate Spring’ . Ved ‘Europen 2016′ i Stuttgart til november 2016 er jeg én ud af tre chief adjudicators.
Herigennem opnår jeg solid erfaring med at vurdere debatter og give feedback på disse, og får en masse inspiration til globalt aktuelle emner, der kan bruges i en række forskellige kontekster.

På universitetsniveau er formel debat langsomt ved at vinde indpas i Danmark. I 2014 har jeg stået for efteruddannelse af underviserne på Center for Retorik på Århus Universitet, da formel debat nu skal til at indgå som en del af eksamen i praktisk argumentation. Derudover har jeg som gæsteforelæser introduceret formel debat til de nye retorikstuderende.

Kompetitiv/formel debat egner sig ikke blot til uddannelsesinstitutioner, men også til private virksomheder som et alternativ til mere traditionel salgstræning. Det er relevant for alle ledere og medarbejdere, der ønsker at blive mere overbevisende, samtidig med at de får en sjov dag med teambuilding.

Jeg håber, at kunne smitte andre med glæden ved kompetitiv debat,  og at det vil blive et ligeså udbredt fænomen i Danmark, som det er mange steder i udlandet!